Sedimentační systémy a systémy rekuperace vody

Sedimentační systémy

a systémy rekuperace vody

Sedimentační systémy a systémy úpravy vody jsou složité systémy, jejichž úkolem je čištění vody po technologických procesech. Účelem systému je srážení kontaminujících látek ze znečištěné vody v co nejkratší možné době.

Existují dva hlavní typy:

  • systém s plochou nádrží a škrabkou
  • systém se svislou nádrží

Jak to funguje?

Po technologickém procesu jde špinavá voda do počáteční nádrže a poté pomocí čerpadla do usazovací nádrže, kde se po cestě dávkuje předem připravený roztok flokulantu příslušné koncentrace, v sedimentační nádrži, flokulant reaguje s kontaminovanou vodou , v důsledku čehož se částice nečistot spojují do větších skupin a padají na dno nádrže, kde směřují k odtokové nálevce, zatímco čistá voda přetéká v horní části nádrže přes řádně připravené bariéry a je směrována do čisté skladování vody.

V některých případech je potřeba po procesu odkyselit vodu nebo použít pro tento proces jiné typy reagencií, v takové situaci je nutné použít dávkovací systémy, které monitorují vodu ve skutečném stavu a dávkují množství chemických látek v závislosti na účelu, pro který se používá.

Nejdůležitějším aspektem při výběru sedimentačního systému je dobré rozpoznání aplikace, které umožňuje správný výběr parametrů a ve výsledku správný a efektivní provoz.