Telestack se specializuje na kompletní návrh, výrobu, montáž a uvedení do provozu mobilních systémů pro přepravu sypkých materiálů. Používají se mimo jiné dopravní pásy Telestack v uhelném, těžebním a těžebním průmyslu, správě skladů, přístavech a vnitrozemských terminálech, elektrárnách, nádražích, ocelárnách, cementárnách a mnoha dalších průmyslových odvětvích pro přepravu sypkých materiálů.